Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor u de gegevens heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

1. Bedrijfsinformatie

Bedrijfsnaam:

Verover prestatiekleding

KlikEerst
Lijn 500
7325DZ Apeldoorn

2. E-mailadressen

A. Wij kunnen u in het kader van een overeenkomst speciale aanbiedingen sturen met betrekking tot herkenbare producten en diensten, tenzij u heeft aangetoond niet bereid te zijn deze speciale aanbiedingen te ontvangen. Als u dit niet wilt, kunt u ons dit laten weten wanneer u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt. Bovendien krijgt u bij elk communicatiemoment de mogelijkheid om onder dezelfde voorwaarden verder gebruik van uw e-mailadres te weigeren.

B. Bij het verzamelen van uw e-mailadres om andere redenen dan op grond van een overeenkomst, zal dit niet worden gebruikt voor het verzenden van ongevraagde communicatie, tenzij u daarvoor toestemming heeft gegeven.

3. E-mailadres

Wij zullen uw e-mailadres uitsluitend gebruiken voor het aanleveren van de door u gevraagde informatie.

4. Telefoonnummer

Wij zullen uw telefoonnummer niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

5. Overige persoonlijke informatie

Overige persoonsgegevens worden alleen verwerkt (via cookies, uitlezen van randapparatuur of anderszins) als:

1. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor:

A. De uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;

B. Het correct uitvoeren van een publiekrechtelijke taak;

C. De verdediging van onze legitieme belangen (tenzij uw fundamentele rechten en vrijheden prevaleren boven dit belang), of;

2. U heeft tijdens het verzamelen toestemming gegeven voor de verwerking.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor de verwerking van de beoogde doeleinden.

6. Gevoelige gegevens

De verzamelde gegevens worden uitsluitend intern gebruikt en niet aan andere organisaties verstrekt.

7. Veiligheid bij het verzenden en ontvangen van gegevens

A. Als wij uw gegevens op onze website verzenden of ontvangen, maken wij altijd gebruik van codetechnieken die in de IT-sector als de standaard worden gezien.

B. Als we bepaalde kritieke gegevens ontvangen of verzenden, zoals financiële of gezondheidszorggerelateerde gegevens, maken we gebruik van een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld door een pop-up op uw scherm.

C. Wij hebben de nodige voorzorgsmaatregelen genomen om mogelijk verlies, onrechtmatige verwerking of aanpassing van op onze website ontvangen gegevens te voorkomen.

8. Veilige opslag van informatie

Veiligheidscriteria.

A. Op de webpagina waar u uw persoonlijke gegevens achterlaat, wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.

B. We bewaren altijd gehashte versies van uw wachtwoord.

C. We bewaren de laagst mogelijke hoeveelheid persoonlijke informatie en zorgen ervoor dat er geen bijzonder gevoelige persoonlijke informatie in onze database wordt opgeslagen, tenzij dit absoluut noodzakelijk is.

D. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om verlies of onrechtmatige verwerking van informatie te voorkomen. Wij garanderen een passend beveiligingsniveau en laten onze website periodiek testen.

e. Alle systemen waarin persoonlijke gegevens worden opgeslagen en verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en up-to-date beveiligingsgerelateerde software zoals geleverd door de leverancier van de software.

F. Minimaal twee keer per jaar wordt onze website getest op mogelijke kwetsbaarheden uit de ‘OWASP’ top tien.

9. Toegang tot uw gegevens

Op verzoek verstrekken wij bezoekers van onze website nadere informatie over de verwerking van hun persoonsgegevens. Mogelijk onjuiste gegevens kunnen worden aangepast, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wilt hebben tot deze informatie, of als u uw persoonlijke gegevens wilt verbeteren, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

10. Contactpersoon

Als u wilt reageren op ons privacybeleid, kunt u dit doen door contact op te nemen met het volgende e-mailadres: contact@conquerperformancewear.com.

Deze Privacyverklaring kan op elk moment worden gewijzigd. Eventuele aanpassingen worden gepubliceerd en u ontvangt hiervan geen bericht.